Posterová sekcia konferencie WPP PA 2020 sa uskutoční v stredu 11.marca 2020, po obedňajšej prestávke na balkóne Kongresovej sály, v ktorej prebehne Plenárna sekcia, aj sekcia Polygrafia Academica.

Zoznam prihlásených príspevkov:

Kyselina polymliečna a jej potenciál pri príprave biodegradovateľných vlákienVeronika Hrabovská
Vplyv termického pôsobenia na vybrané vlastnosti drevaTatiana Bubeníková
Vplyv vlastností papiera na rovnomernosť tlačeIvana Jurič
Využitie bukových a topoľových odpadov pre produkciu 2G biopalív riadených kontrolovanou hydrolýzouAndrej Pažitný
Interaktívne obaly v sektore FMCGTina Žurbi
Vplyv vlhkosti a teploty mikroprostredia v testoch urýchleného starnutia na stabilitu výtlačkov hracích karietIvana Bolanča Mirković
Príprava tlačených mezoporéznych perovskitových solárnych článkov s uhlíkovou protielektródou Michaela Pavličková
Úprava tlačových odpadových vôd elektrokoaguláciou použitím oceľových a hliníkových anódBorislav Malinovic
Podpora vyučovania 3D modelovania pomocou videohierIvan Pinćjer, Nada Miketić, Ivana Tomić, Savka Adamović
Skríning možností extrakcie kumarínov zo vzoriek rastlín pomocou rôznych metód extrakcieKatarína Hroboňová, Michal Jablonský, Martina Ondáková, Andrea Špačková
Biotlač: Princípy, materiály, aplikácie Pavla Hájovská
Samoprepisovací papier ako objekt forenzného skúmania Silvia Stašková
Vplyv teploty počas zrážania na vlastnosti lignínuAnton Lisý