Andrej Pažitný

Andrej Pažitný

Andrej Pažitný

Projektový manažér | VÚPC Bratislava