Dávid Šariský

Dávid Šariský

Dávid Šariský

Ing. Dávid Šariský, PhD. Po vyštudovaní Fakulty chemickej a potravinárskej technólógie na Slovenskej Technickej Univerzite som sa zamestnal v Chemosvit Fólie s.r.o. vo Svite. Pracujem ako manažér oddelenia technológie a inovácií. Spoločnosť sa zaoberá vývojom a výrobou flexibilných obalových materiálov, ktoré sa využívajú hlavne na balenie v potravinárskom a hygienickom priemysle.

Medzi hlavné projekty, ktorými sa zaoberám, patrí dizajnovanie fóliových obalov. Na to aby boli vhodné pre výrobu a pre zaradenie do cirkulárnej ekonomiky, musia spĺňať parametre ako: recyklovateľnosť, viacnásobné použitie a znižovanie energetickej náročnosti pri výrobe fólií.

Ďalším veľkým projektom je vývoj a výroba biodegradovateľnej fólie, na ktorom spolupracujem s tímom prof. Alexyho zo Slovenskej Technickej Univerzity. Cieľom je vyrobiť biodegradovateľný film s požadovanými technicko-technologickými parametrami.

Neodmysliteľnou súčasťou mojej osoby je aj „rodinný projekt“, ktorému sa snažím venovať môj všetok voľný čas. Taktiež som aj vášnivým vyznávačom „ gaučových“ športov.