Jori Ringman

Jori Ringman

Jori Ringman

Generálny riaditeľ | CEPI - the European forest fibre and paper industry

Jori Ringman má znalosti a skúsenosti z ekonómie (Helsinská univerzita) a podnikového manažmentu (Helsinská ekonomická škola) a má rozsiahle skúsenosti v oblasti komunikácie, verejnej správy a politiky. Má tiež titul MSc v oblasti environmentálneho rozhodovania (Open University, Milton Keynes).

Od marca do septembra 2016 pôsobil dočasne ako úradujúci generálny riaditeľ Konfederácie európskeho papierenského priemyslu (CEPI). Po práci zástupcu generálneho riaditeľa a riaditeľa udržateľnosti CEPI bol 17. júna 2019 vymenovaný za generálneho riaditeľa. Odbornými oblasťami jeho činnosti sú ochrana životného prostredia a spotrebiteľa s osobitným dôrazom na obaly a kontakt s potravinami.

Pred nástupom do CEPI vo februári 2005 bol štátnym zamestnancom Európskej komisie a politickým poradcom v Európskom parlamente.

Joriho Ringmana môžete kontaktovať v angličtine a fínčine.

Tel.: 32-2-627.49.19