Juraj Gigac

Juraj Gigac

Juraj Gigac

Riaditeľ úseku výskumu papiera | Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave

Ing. Juraj Gigac, PhD. po štvorročnom pôsobení v Slavošovských papierňach na Gemeri pracuje 42 rokov vo Výskumnom ústave papiera a celulózy v Bratislave, od roku 1997 ako riaditeľ úseku výskumu papiera. Významnú oblasť výskumu tvorila technológia výroby grafických, technických a hygienických papierov zameraná na optimálne využitie primárnych a sekundárnych vlákien. V oblasti základného výskumu sa zaoberal štúdiom štruktúry a povrchových vlastností papierov ako aj zavádzaniu bezdotykových, nedeštrukčných hodnotiacich metód. V poslednom období riešil projekty zamerané na výskum náterových a glejacich kompozícií, ktoré nachádzajú využitie pri vývoji nových papierenských produktov  akými sú  lepenky odolné proti vode, olejom a tukom ako aj papiere pre tlač elektroniky a inteligentné (smart) obaly.

Ing. Juraj Gigac, PhD. je nositeľom ceny ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku  za rok 2018 – Osobnosť vedy a techniky za zvyšovanie technologickej a ekologickej úrovne výroby papiera a lepenky so zameraním na zlepšenie kvality papierov. V roku 2019 mu Společnost průmyslu papíru a celulózy ČR a SR udelila cenu za celoživotné zásluhy v oblasti výskumu technológie výroby papiera a rozvoja  papierenského priemyslu.