Matej Hvojník

Matej Hvojník

Matej Hvojník

Doktorand | FCHPT STU Bratislava

PhD študent, ktorý sa venuje tlačeným vodivým a polovodivým štruktúram pre elektronické aplikácie, tlačené perovskitové a hybridné solárne články.