Richard Nadányi

Richard Nadányi

Richard Nadányi

doktorand | ODCP FCHPT STU

  • PhD. študent Katedry dreva, celulózy a papiera na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
  • Skúsenosti s výskumom lignínu, jeho zrážania, čistenia a modifikácií (pyrolýza, hydrogenolýza) smerom k vybraným aplikáciám. Záujmy o biomasu, drevo a obnoviteľné zdroje, ich možné využitie ako náhrada fosílnych palív.
  • MSc. na prírodných a syntetických polyméroch.