Robert F. Putz

Robert F. Putz

Robert F. Putz

Vedúci Oddelenia Dreva a Biotechnológie | Wood K+

Robert Putz pracuje v Kompetenzzentrum Holz GmbH, rakúskom kompetenčnom centre pre chémiu dreva a kompozity dreva, a je zodpovedný za výskumnú oblasť chémie a biotechnológie dreva.

Táto oblasť sa zameriava na komplexné využívanie biomasy a priemyselných zvyškov/odpadových tokov prepojením biotechnologických a chemických procesov. Zameriava sa na využitie biomasy na výrobu platformových chemikálií alebo zlúčenín (na nahradenie petrochemikálií), biopolyméry (ako PLA, PHA), ako aj na vývoj konceptov pre kaskádové biorefinérie.