Sanja Mahović Poljaček

Sanja Mahović Poljaček

Sanja Mahović Poljaček

Docent | University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts

Sanja Mahović Poljaček je zamestnaná na univerzite v Záhrebe ako docent. Zameriava sa na výskum v oblasti grafickej techniky, konkrétne na výskum, výrobu a charakterizáciu tlačových dosiek pre rôzne tlačiarenské techniky. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2007 v oblasti ofsetových tlačových dosiek a za posledných desať rokov sa jej predmet záujmu zameriaval na výskum polymérnych materiálov na výrobu flexografických tlačových platní. Mimoriadny význam pre ňu má možnosť priblíženia sa tejto oblasti z ekologického hľadiska a v posledných rokoch sa zameriava na výskum biologicky odbúrateľných polymérnych materiálov, ktoré by sa mohli použiť pri výrobe reliéfnych tlačových dosiek.