Tamilselvan Mohan

Tamilselvan Mohan

Tamilselvan Mohan

Dr Mohan sledoval jeho Ph.D mieru v oblasti povrchových úprav polysacharidov celulózových materiálov pre aplikáciu Biosensor z University of Maribor, Maribor, Slovinsko. Potom doktorandský výskum vykonával viac ako štyri roky na Albert-Ludwigovej univerzite vo Freiburgu v Nemecku a na univerzite v Grazu v Rakúsku. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na univerzite v Maribore v Slovinsku od roku 2017. Jeho práca sa zameriava na 3D bioprinting, konzerváciu papiera, štúdie rozhrania tuhá látka-kvapalina, návrh kompozitov z nanočastíc a polymérov a modifikácie prírodných (napr. celulózy) a syntetických polymérnych povrchov (napr. polykaprolaktón) na získanie nových funkčných vlastností. Je autorom viac ako 55 publikácií a prispel do piatich kapitol kníh, editoval jednu knihu Willey a dve patentové prihlášky (rakúsku a európsku).