Vložné na konferenciu je možné zaplatiť prevodom na bankový účet.

Názov účtu:

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV 

Adresa: Radlinského 9 812 15 Bratislava Slovensko

IČO :  178900

DIČ :  2020801563

VAT :  Nie je platcom DPH

Banka:  Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN:  SK22 0200 0000 0017 0063 9053

SWIFT/BIC:  SUBASKBX

Variabilný symbol:  112019 (nezabudnite ho uviesť!)

Poznámka:  Do správy pre prijímateľa NEZABUDNITE uviesť Meno účastníka kvôli identifikácii platby!