26.October, 2020
#LectureSpeaker(s)Start Time Session
1Opening of the conference13:00Plenary session
2Trends and Challenges: reinventing the paper industry / Trendy a Výzvy: znovuobjavovanie papierenského priemysluJori Ringman 13:15 Plenary session
3Konkurencieschopnosť a trendy rozvoja celulózo-papierenského priemyslu v SR / Competitivnes and Trends of Pulp and Paper Industry Development in Slovak Republic,Štefan Boháček 13:45Plenary session
4Prehľad polygrafie na Slovensku / Printing industry in SlovakiaPeter Blubla 14:05Plenary session
5BREAK14:25 Sponsor's presentations
6Ekological aspects of pulp and paper production / Ekologické aspekty výroby buničín a papieraVladimír Krajčí , Marianna Matajová 14:35WPP
7The research and education for plant renewable sources industry at STU in last period (2013 – 2019) / Výskum a vzdelávanie pre priemysel na báze obnoviteľných rastliných zdrojov na STU v Bratislave od roku 2013 do 2020Katarína Vizárová 14:55WPP
8Sustainable and feasible forest-based added value material solutions / Udržateľné a uskutočniteľné riešenia pre materiály na báze dreva s vyššou pridanou hodnotouKatariina Torvinen 15:15WPP
9A-recovery+ chemical recovery concept Pauliina Sjögård 15:35WPP
10Introduction of biodegradable polymeric materials in the production of printing plates /Úvod do biodegradovateľných polymérnych materiálov vo výrobe tlačových platníSanja Mahović Poljaček 15:55PA
11Megatrendy výroby potláčaných obalových materiálov v Európe / Megatrends in the field of printed packaging materials in EuropeKlaudia Maňúrová 16:20PA
12Využitie plazmou redukovaných grafén oxidových elektród v aplikáciách tlačenej elektroniky / Application of plasma-reduced graphene oxide electrodes in printed electronicsPavol Gemeiner 16:45PA
27.October, 2020
#LectureSpeaker(s)Start TimeSession
1Industrial View on Advances and Examples of Biorefinery Research and Education in Austria / Priemyselný pohľad na výhody a príklady biorafinačného výskumu a vzdelávania v RakúskuJohannes Leitner 09:00 WPP
2Vplyv oblecenia pap.stroja na vyrobnost a spotrebu energie / Paper machine clothing – energy savings on paper machine in real time.Ladislav Vargic 09:20WPP
3The Improving of Paper Web CD Profile by Using Actuators / Zlepšenie papiera v CD profile použitím ActuatorsJukka Ahlstedt 09:40WPP
4Změna zaklížení papíru v čase, definované hodnotou Cobb60 / The paper sizing changes in Cobb60 in timeFilip Škrobák 10:20 WPP
5Break10:40Sponsor's presentations
6Materiálový tisk sensorů a funkčních vrstev / Material printing of sensors and functional layersMichal Veselý 10:50PA
7tesa® CaRes – inovatívne pásky v papierenskom a polygrafickom priemysle / tesa® CaRes – innovative tapes in the paper and printing industryKarol Vaško 11:15PA
8Tlačené hybridné solárne články / Printed hybrid solar cellsMatej Hvojník 11:40PA
9Break12:00Sponsor's presentations
10Chemické zloženie, termické správanie sa lignínov a ich aplikácie / Chemical Composition, Thermal Behavior of Kraft Lignins and their applicationsRichard Nadányi 13:40WPP
11Papiertechnische Service/ Služby PTS Joerg Hempel 14:00WPP
12Conservation of Cellulose-based Cultural Heritage using Trimethylsilyl Cellulose Stabilized Carbonate and Hydroxide Nanoparticles / Konzervácia kultúrneho dedičstva na báze celulózy použitím trimethylsilil celulózy stabilizovaný karbonátom a hydroxidovými nano časticamiTamilselvan Mohan 14:20WPP
13Deacidification of library paper / Deacidifikácia knižničných papierovDoris Bračič 14:40WPP
14Nové prístupy k hodnoteniu efektivity deacidifikačných procesov / New possibilities for evaluation of deacidification processesIzabela Vajová 15:00WPP
15Closing of the conference15:20