Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Konferencia Wood, Pulp and Paper Polygrafia Academica 2020

11. – 12. MAREC 2020, BRATISLAVA

Dôležité termíny

  • Dátum zaslania krátkeho abstraktu (2 – 5 viet) do 5. januára 2020
  • Potvrdenie prijatia príspevku do 10. januára 2020
  • Dátum zaslania fulltextu príspevku do 31. januára 2020
  • Uzávierka prihlášok a registračný poplatok do 31. januára 2020 – 225 € (150 € študenti),
    po 31. januári 2020 – 350 € (200 € študenti)
LOGO_komplet WPPPA2020

O čom bude konferencia WPP PA 2020?

Stretnutie vedy, vzdelávania a biznisu z oblasti drevárskeho, celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu na jednom mieste.

Hlavným cieľom konferencie je zdôrazniť úlohu drevospracujúceho priemyslu ako najväčšieho spracovateľa drevnej suroviny v uvedenom procese surovinovej transformácie, papierenského priemyslu ako najväčšieho producenta papiera a polygrafického priemyslu ako najväčšieho spracovateľa papiera. Obsahové zameranie konferencie bude polytematické a bude reflektovať súčasné výzvy, problémy a trendy v záujmových oblastiach konferencie. Konferencia je určená odborníkom z oblasti papierenského, polygrafického a obalového priemyslu, dodávateľom materiálov a zariadení, pre pracovníkov z reklamných agentúr, významný priestor bude venovaný oblasti vzdelávania a výskumu, teda učiteľom, výskumníkom aj študentom a v neposlednom rade aj všetkým záujemcom o spracovanie dreva, papiera a o polygrafiu.

Pokyny k platbe vložného na konferenciu

Vložné na konferenciu je možné zaplatiť prevodom na bankový účet.

Názov účtu:

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV 

Adresa:

Radlinského 9
812 15 Bratislava
Slovensko

IČO :  178900
DIČ :  2020801563
VAT :  Nie je platcom DPH
Banka:  Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:  SK22 0200 0000 0017 0063 9053
SWIFT/BIC:  SUBASKBX
Variabilný symbol:  112019 (nezabudnite ho uviesť!)
Poznámka:  Do správy pre prijímateľa NEZABUDNITE uviesť Meno účastníka kvôli identifikácii platby!

 

Pokyny pre autorov príspevkov

Prednášky
Technické špecifikácie

Prednášky (prezentácie si pripravte v programoch Microsoft PowerPoint 2016 alebo staršie verzie (2013, 2010), prípadne ako súbory PDF. Počítač, ktorý bude k dispozícii pre prednášky, je vybavený operačným systémom Windows 10 a programom PowerPoint 2016 a Acrobat Reader.

Prosíme prednášajúcich, ktorí chcú použiť svoj vlastný počítač, aby kontaktovali organizátorov vopred (wpppa@educell.sk). To platí špeciálne v prípade použitia počítačov Apple Mac.

Doporučený pomer strán pre prezentáciu je 16 : 9, pomer strán 4 : 3 je taktiež možný, no s obmedzením zobrazovanej plochy.

Audio súbory, pokiaľ budú použité, musia byť integrované do prezentácie PowerPoint. Doporučený formát je mp3 alebo wav.

Video súbory, pokiaľ budú použité, musia byť integrované do prezentácie PowerPoint. Doporučený formát je mp4, mov, wmv. Nepoužívajte Flash videa. Nepoužívajte hyperlinky ku spúšťaniu videa. Nepoužívajte internetové videa, ako je napríklad Youtube.

Prineste svoje prezentácie prednostne na USB flash médiu. USB Hard-Disk je tiež možný.

Postery
Maximálne rozmery postera sú DIN A0Šírka 841 mm,  Výška 1189 mm

Doporučujeme rozdeliť obsah postera do následujúcich sekcií:
Titul, autori, adresa… (v hornom rohu, cez celú šírku postera)
Úvod a účel
Použité metódy
Výsledky
Závery

Titul by mal byť zvýraznený (použite tučné písmo). Text by mal byť ľahko čitateľný zo vzdialenosti cca. 2 – 3 metre. Text môže byť preložený obrázkami a/alebo fotografiami.

Doporučujeme vyrobiť si a priniesť so sebou aj letáky (zmenšené kópie postera, napr. formátu A4) pre prípadných záujemcov o Vašu prácu.

Ak máte akékoľvek otázky, prosím neváhajte kontaktovať organizátorov (wpppa@educell.sk)

Konferenčný zborník
Plné príspevky budú posúdené recenzentmi. Prijaté rukopisy budú publikované v konferenčnom zborníku WPP PA 2020.

Detailné pokyny pre prípravu rukopisov nájdete v priloženej šablóne.

Sponzori konferencie

Platinoví sponzori

Zlatí sponzori konferencie

Strieborní sponzori konferencie

Bronzoví sponzori konferencie

VKU
CBS_black

Mediálni sponzori konferencie

Možnosti sponzoringu

Konferencia bola navrhnutá v súlade s najvyššími štandardami a to aj pokiaľ ide o znižovanie ekologickej stopy, kombinuje najnovšie technológie a príjemné prostredie, aby vám zabezpečila hodnotný a príjemný pobyt. S možnosťou zvýšiť viditeľnosť vašej firmy alebo značky, vám konferencia WPP PA 2020 ponúka celý rad unikátnych sponzorských príležitostí.

Zo zoznamu si budete môcť vybrať sponzorský balík šitý na mieru a zohľadňujúci špecifická rôznych typov organizácií. Ak nenájdete presne taký balík, aký momentálne hľadáte, prosíme, neváhajte nás kontaktovať a navrhneme vám balíček práve pre vás.
Všetky logá a prezentácie sponzorov sú vždy umiestnené v poradí dôležitosti: Platinový, Zlatý, Strieborný a Bronzový balíček, nasledované ďalšími sponzorskými príležitosťami.

Možnosti sponzoringu – text na stiahnutie

Cenník vložného na konferenciu

Registrácia

ÚčastníkAdresa

Identifikačné údaje organizácie 

Prihlasujem sa do sekcie (vyberte z ponuky nižšie)

 

Typ účasti (vyberte z ponuky nižšie)

 

Preferovaný druh prezentácie (vyberte z ponuky nižšie)

 

Profesia (vyberte z ponuky nižšie)

 

Mám záujem zúčastniť sa sprievodného programu (vyberte z ponuky nižšie)

 

Názov a krátky abstrakt príspevku, poznámka pre organizátorov


 

Udeľujem týmto súhlas organizátorom konferencie WPP PA 2020 na spracovanie mojich osobných údajov pre účely prípravy a organizácie konferencie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a smernice GDPR.