Medzinárodná konferencia Wood, Pulp and Paper, Polygrafia Academica 2020

26. a 27. október 2020, BRATISLAVA

O čom bola konferencia WPP PA 2020?

Stretnutie vedy, vzdelávania a biznisu z oblasti drevárskeho, celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu na jednom mieste.

Spojená konferencia Wood, Pulp and Paper a Polygrafia Academica 2020 bola organizovaná pri príležitosti 80. výročia založenia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Konferencia sa v dôsledku opatrení vyplývajúcich z pandémie ochorenia COVID-19 organizovala ako on-line podujatie. Konferencia pozostávala zo spoločnej plenárnej časti a dvoch nadväzujúcich sekcií Wood, Pulp and Paper 2020 a Polygrafia Academica 2020. Hlavným cieľom konferencie bolo zdôrazniť úlohu drevospracujúceho priemyslu ako najväčšieho spracovateľa drevnej suroviny v uvedenom procese surovinovej transformácie, papierenského priemyslu ako najväčšieho producenta papiera a polygrafického priemyslu ako najväčšieho spracovateľa papiera. Obsahové zameranie konferencie bolo polytématické a reflektovalo súčasné výzvy, problémy a trendy v záujmových oblastiach konferencie. Konferencia bola určená odborníkom z oblasti papierenského, polygrafického a obalového priemyslu, dodávateľom materiálov a zariadení, pre pracovníkov z reklamných agentúr, významný priestor bude venovaný oblasti vzdelávania a výskumu, teda učiteľom, výskumníkom aj študentom a v neposlednom rade aj všetkým záujemcom o spracovanie dreva, papiera a o polygrafiu.

 Rokovacími jazykmi boli slovenčina, čeština a angličtina, bol zabezpečený preklad zo slovenčiny/češtiny do angličtiny a z angličtiny do slovenčiny.

 Organizátori ďakujú všetkým účastníkom a sponzorom konferencie za ich priateľský ústretový prístup a pochopenie, ktoré boli potrebné na to, aby sa v čase pandémickej situácie mohla konferencia vôbec uskutočniť. Vážime si to.

LogoSChS

Kto prednášal?

Jori Ringman

Jori Ringman

Generálny riaditeľ

CEPI - the European forest fibre and paper industry

Štefan Boháček

Štefan Boháček

Generálny riaditeľ VÚPC

Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR

Peter Blubla

Peter Blubla

Prezident

Zväz polygrafie na Slovensku

Program on-line konferencie

#NázovPrednášajúciČas odSekcia
1Privítanie účastníkov konferencie13:00 - 13:15Plenárna sekcia
2Trends and Challenges: reinventing the paper industry / Trendy a Výzvy: znovuobjavovanie papierenského priemyslu Jori Ringman 13:15 - 13:45Plenárna sekcia
3Konkurencieschopnosť a trendy rozvoja celulózo-papierenského priemyslu v SR / Competitivnes and Trends of Pulp and Paper Industry Development in Slovak Republic,Štefan Boháček 13:45 - 14:05Plenárna sekcia
4Prehľad polygrafie na Slovensku / Printing industry in SlovakiaPeter Blubla 14:05 - 14:25Plenárna sekcia
5Prestávka14:25 - 14:35Sponzorské prezentácie
6Ekological aspects of pulp and paper production / Ekologické aspekty výroby buničín a papieraVladimír Krajčí , Marianna Matajová 14:35 - 14:55WPP
7The research and education for plant renewable sources industry at STU in last period (2013 – 2019) / Výskum a vzdelávanie pre priemysel na báze obnoviteľných rastliných zdrojov na STU v Bratislave od roku 2013 do 2020Katarína Vizárová 14:55 - 15:15WPP
8Sustainable and feasible forest-based added value material solutions / Udržateľné a uskutočniteľné riešenia pre materiály na báze dreva s vyššou pridanou hodnotouKatariina Torvinen 15:15 - 15:35WPP
9A-recovery+ chemical recovery concept / A-Regenerácia - Koncept regenerácie chemikálií.Pauliina Sjögård 15:35 - 15:55WPP
10Introduction of biodegradable polymeric materials in the production of printing plates /Úvod do biodegradovateľných polymérnych materiálov vo výrobe tlačových platníSanja Mahović Poljaček 15:55 - 16:20PA
11Megatrendy výroby potláčaných obalových materiálov v Európe / Megatrends in the field of printed packaging materials in EuropeKlaudia Maňúrová 16:20 - 16:45PA
12Využitie plazmou redukovaných grafén oxidových elektród v aplikáciách tlačenej elektroniky / Application of plasma-reduced graphene oxide electrodes in printed electronicsPavol Gemeiner 16:45 - 17:05PA
#NázovPrednášajúciČas odSekcia
1Industrial View on Advances and Examples of Biorefinery Research and Education in Austria / Priemyselný pohľad na výhody a príklady biorafinačného výskumu a vzdelávania v RakúskuJohannes Leitner 9:00 - 9:20WPP
2Vplyv oblečenia pap. stroja na výrobnosť a spotrebu energie / Paper machine clothing – energy savings on paper machine in real time.Ladislav Vargic 9:20 -9:40WPP
3The Improving of Paper Web CD Profile by Using Actuators / Zlepšenie papiera v CD profile použitím ActuatorsJukka Ahlstedt 9:40 - 10:20WPP
4Změna zaklížení papíru v čase, definované hodnotou Cobb60 / The paper sizing changes in Cobb60 in timeFilip Škrobák 10:20 - 10:40WPP
5Prestávka10:40 - 10:50Prezentácie sponozorov
6Materiálový tisk sensorů a funkčních vrstev / Material printing of sensors and functional layersMichal Veselý 10:50 - 11:15PA
7tesa® CaRes – inovatívne pásky v papierenskom a polygrafickom priemysle / tesa® CaRes – innovative tapes in the paper and printing industryKarol Vaško 11:15 - 11:40PA
8Tlačené hybridné solárne články / Printed hybrid solar cellsMatej Hvojník 11:40 - 12:00PA
9Prestávka12:00 - 13:40Prezentácie sponzorov
10Chemické zloženie, termické správanie sa lignínov a ich aplikácie / Chemical Composition, Thermal Behavior of Kraft Lignins and their applicationsRichard Nadányi 13:40 - 14:00WPP
11Služby PTS / Papiertechnische ServiceJoerg Hempel 14:00 - 14:20WPP
12Conservation of Cellulose-based Cultural Heritage using Trimethylsilyl Cellulose Stabilized Carbonate and Hydroxide Nanoparticles / Konzervácia kultúrneho dedičstva na báze celulózy použitím trimethylsilil celulózy stabilizovaný karbonátom a hydroxidovými nano časticamiTamilselvan Mohan 14:20 - 14:40WPP
13Deacidification of library paper / Deacidifikácia knižničných papierovDoris Bračič 14:40 - 15:00 WPP
14Nové prístupy k hodnoteniu efektivity deacidifikačných procesov / New possibilities for evaluation of deacidification processesIzabela Vajová 15:00 - 15:20WPP
15Ukončenie konferencie / Closing the conference15:20 - 15:40

Sponzori konferencie

Platinoví sponzori

Zlatí sponzori

Strieborní sponzori

Bronzoví sponzori

VKU
CBS_black
Andritz
Certex

Ďalší sponzori

ProJet

Mediálni sponzori

Navigačné informácie

Miesto

Bussiness & Congress Hotel Saffron****

Radlinského 27, 811 07 Bratislava

gpsGPS 48.152466 17.116778

https://www.hotelsaffron.sk

Doprava

Vstup na parkovisko je z Školskej ulice. Parkovať môžete pred hotelom alebo v podzemnej garáži, ktorá je vyhradená pre hotelových hostí a z ktorej sa pohodlne dostanete k recepcii hotela výťahom.

Ak pricestujte do Bratislavy vlakom na Hlavnú stanicu a plánujete využiť verejnú dopravu, použite električku číslo 7 a vystúpte na zastávke Blumentál. Choďte späť asi 30 metrov a na pravej strane nájdete hotel Saffron. Môžete tiež použiť električku číslo 1 zo železničnej stanice a vystúpiť na zastávke „STU – Slovenská technická univerzita“, potom choďte smerom k veľkému kostolu a po približne 100 metroch môžete vidieť hotel Saffron na ľavej strane. Na električkovej zastávke pred železničnou stanicou si musíte kúpiť lístok na 15 minút – pre mince je k dispozícii oranžový automat na lístky. Viac informácií nájdete na: http://www.dpb.sk.

Ak pricestujete do Bratislavy leteckou dopravou a na cestu z letiska plánujete využiť verejnú dopravu, použite autobus číslo 61 z bratislavského letiska a choďte na autobusovú zastávku „Račianské mýto“, potom prestúpte na električku číslo 3 alebo 5 a vystúpte na zastávke „Blumentál“. Po približne 30 metroch môžete vidieť hotel Saffron na pravej strane. Pred príletovou halou na letisku si musíte kúpiť lístok na jednu hodinu – na autobusovej zastávke  – je tu oranžový automat na mince. Viac informácií nájdete na: http://www.dpb.sk/.

Ak pricestujete do Bratislavy autobusom a plánujete využiť z Hlavnej autobusovej stanice na Mlynských Nivách verejnú dopravu, použite prosím trolejbus č. 210 alebo autobus č.21 z autobusovej stanice „Mlynské nivy“ a choďte na zastávku s názvom „Račianské mýto“, potom choďte na električku číslo 3 alebo 5 a vystúpte na zastávke s názvom „Blumentál“. Po približne 30 metroch môžete vidieť  hotel Saffron na pravej strane. Musíte si kúpiť 60 minútový lístok. Pred budovou autobusovej stanice sa nachádza oranžový automat na mince. Viac informácií nájdete na: http://www.dpb.sk/.

TAXI

Pre dopravu samozrejme môžete využiť aj služby Taxi dopravcov. V Bratislave je zaregistrovaných vyše 20 licencovaných firiem, poskytujúcich taxislužbu. Prv, než taxík začne jazdu, zistite, či má vodič zapnutý taxameter. Pri platení môžete sumu zaokrúhliť na najbližší eurocent alebo celé euro smerom nahor. Výhodnejšie je objednať si taxík telefonicky, než ho zastaviť na ulici. Počiatočná suma sa pohybuje v rozmedzí od 5 EUR do 15 EUR. Taxikár je povinný vystaviť zákazníkovi účtenku, ak o to požiada. Všetky taxislužby majú viac sadzieb jazdného: nižšie pri objednávke cez telefón, vyššie pri zastavení taxíka na ulici alebo nástupe na stanovišti taxíkov. Taxameter v taxíku ukazuje dve hodnoty: sadzbu jazdného a celkovú cenu jazdy.

Taxi mobilné aplikácie

Hopin Taxi

Stiahnuť iOS app: http://goo.gl/Rrv559
Stiahnuť Android app: http://goo.gl/lc4oWo

Bolt

Stiahnuť iOS app: https://apps.apple.com/us/app/bolt
Stiahnuť Android app: https://play.google.com/store/

 

Dunajský prístav sa nachádza na nábreží Dunaja a od Hotel Saffron je vzdialený cca 10-15 minút chôdze. Môžete využiť aj hromadnú dopravu a využiť električku č.4 smerujúcu na ŽST Nové mesto. Vystúpte na zastávke Americké námestie. Hotel Saffron je odtiaľ iba 1 minútu chôdze.

Ubytovanie

Organizátori konferencie doporučujú zarezervovať si ubytovanie v:

Hotel Akademik

 

 

 

 

 

Vazovová 1
811 07  Bratislava
Recepcia : +421 918 664 027
https://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave/hotel-akademik.html?page_id=3328 , elena.trochtova@stuba.sk

 

Hotel Tatra

 

 

 

 

 

 

 

Nám. 1 mája 5
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 592 72 111
Mob.: +421 948 840 441
http://www.hoteltatra.sk , rezervacie@hoteltatra.skfrontdesk@hoteltatra.sk