Plenárne prednášky

Jori Ringman

Jori Ringman

Generálny riaditeľ

CEPI - the European forest fibre and paper industry

Štefan Boháček

Štefan Boháček

Generálny riaditeľ VÚPC

Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR

Peter Blubla

Peter Blubla

Prezident

Zväz polygrafie na Slovensku

Ladislav Miko

Ladislav Miko

Šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Európsky ekologický dohovor

Prednášky

Katarína Vizárová

Katarína Vizárová

Vedúca oddelenia

ODCP FCHPT STU v Bratislave

Vladimír Krajčí

Vladimír Krajčí

Technický riaditeľ

Mondi SCP Ružomberok

Annamarie Velič

Annamarie Velič

Nezávislý konzultant,

IKEA

Sanja Mahović Poljaček

Sanja Mahović Poljaček

Docent

University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts

Katariina Torvinen

Katariina Torvinen

Vice President pre výskum

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

Doris Bračič

Doris Bračič

University of Maribor

Tamilselvan Mohan

Tamilselvan Mohan

University of Maribor

Iveta Čabalová

Iveta Čabalová

Vedúca katedry

TU Zvolen, Katedra chémie a chemických technológií

Martin Rebroš

Martin Rebroš

Docent

FCHPT STU Bratislava

Michal Jablonský

Michal Jablonský

Docent

ODCP FCHPT STU v Bratislave

Ján Gallik

Ján Gallik

Product Development Engineer Forming

Voith

Ladislav Vargic

Ladislav Vargic

Area Sales Manager

Voith

Pavol Gemeiner

Pavol Gemeiner

Výskumný pracovník

FCHPT STU Bratislava

Michal Veselý

Michal Veselý

Profesor

VÚT Brno

Dávid Šariský

Dávid Šariský

Chemosvit Fólie, s.r.o.; Svit

Klaudia Maňúrová

Klaudia Maňúrová

Doktorand

Šoproňská univerzita, Doktorská škola Józsefa Czirákiho, Maďarsko

Diana Gregor Svetec

Diana Gregor Svetec

Profesor

University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering

Matej Hvojník

Matej Hvojník

Doktorand

FCHPT STU Bratislava

Aleš Ház

Aleš Ház

Vedecký pracovník

ODCP FCHPT STU v Bratislave

Izabela Vajová

Izabela Vajová

Doktorand

ODCP FCHPT STU v Bratislave

Marianna Matajová

Marianna Matajová

Manažer ŽP

Mondi SCP Ružomberok

Mark Leonhardt

Mark Leonhardt

Regional Product Manager Screening & Cleaning

Andritz

Pauliina Sjögård

Pauliina Sjögård

Development engineer

Andritz

Janka Dibdiaková

Janka Dibdiaková

Research Scientist

Norwegian Institute of Bioeconomy Research - Division of forest

Veronika Majová

Veronika Majová

Doktorand

ODCP FCHPT STU Bratislava

Andrej Pažitný

Andrej Pažitný

Projektový manažér

VÚPC Bratislava

Anton Geffert

Anton Geffert

TU Zvolen

Ľudovít Karpinský

Ľudovít Karpinský

Typoset, s.r.o.

Robert F. Putz

Robert F. Putz

Vedúci Oddelenia Dreva a Biotechnológie

Wood K+

Michal Ďurovič

Michal Ďurovič

VŠCHT Praha

Igor Majnarič

Igor Majnarič

University of Zagreb

Juraj Gigac

Juraj Gigac

Riaditeľ úseku výskumu papiera

Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave

Tomáš Syrový

Tomáš Syrový

Senior Researcher

Katedra polygrafie a fotofyziky, Univerzita Pardubice