Prednášky
Technické špecifikácie

Prednášky (prezentácie si pripravte v programoch Microsoft PowerPoint 2016 alebo staršie verzie (2013, 2010), prípadne ako súbory PDF. Počítač, ktorý bude k dispozícii pre prednášky, je vybavený operačným systémom Windows 10 a programom PowerPoint 2016 a Acrobat Reader.

Prosíme prednášajúcich, ktorí chcú použiť svoj vlastný počítač, aby kontaktovali organizátorov vopred (wpppa@educell.sk). To platí špeciálne v prípade použitia počítačov Apple Mac.

Doporučený pomer strán pre prezentáciu je 16 : 9, pomer strán 4 : 3 je taktiež možný, no s obmedzením zobrazovanej plochy.

Audio súbory, pokiaľ budú použité, musia byť integrované do prezentácie PowerPoint. Doporučený formát je mp3 alebo wav.

Video súbory, pokiaľ budú použité, musia byť integrované do prezentácie PowerPoint. Doporučený formát je mp4, mov, wmv. Nepoužívajte Flash videa. Nepoužívajte hyperlinky ku spúšťaniu videa. Nepoužívajte internetové videa, ako je napríklad Youtube.

Prineste svoje prezentácie prednostne na USB flash médiu. USB Hard-Disk je tiež možný.

Postery
Maximálne rozmery postera sú DIN A0Šírka 841 mm,  Výška 1189 mm

Doporučujeme rozdeliť obsah postera do následujúcich sekcií:
Titul, autori, adresa… (v hornom rohu, cez celú šírku postera)
Úvod a účel
Použité metódy
Výsledky
Závery

Titul by mal byť zvýraznený (použite tučné písmo). Text by mal byť ľahko čitateľný zo vzdialenosti cca. 2 – 3 metre. Text môže byť preložený obrázkami a/alebo fotografiami.

Doporučujeme vyrobiť si a priniesť so sebou aj letáky (zmenšené kópie postera, napr. formátu A4) pre prípadných záujemcov o Vašu prácu.

Ak máte akékoľvek otázky, prosím neváhajte kontaktovať organizátorov (wpppa@educell.sk)

Konferenčný zborník
Plné príspevky budú posúdené recenzentmi. Prijaté rukopisy budú publikované v konferenčnom zborníku WPP PA 2020.

Detailné pokyny pre prípravu rukopisov nájdete v priloženej šablóne.