26.Október, 2020
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1Privítanie účastníkov konferencie13:00 - 13:15Plenárna sekcia
2Trends and Challenges: reinventing the paper industry / Trendy a Výzvy: znovuobjavovanie papierenského priemyslu Jori Ringman 13:15 - 13:45Plenárna sekcia
3Konkurencieschopnosť a trendy rozvoja celulózo-papierenského priemyslu v SR / Competitivnes and Trends of Pulp and Paper Industry Development in Slovak Republic,Štefan Boháček 13:45 - 14:05Plenárna sekcia
4Prehľad polygrafie na Slovensku / Printing industry in SlovakiaPeter Blubla 14:05 - 14:25Plenárna sekcia
5Prestávka14:25 - 14:35Sponzorské prezentácie
6Ekological aspects of pulp and paper production / Ekologické aspekty výroby buničín a papieraVladimír Krajčí , Marianna Matajová 14:35 - 14:55WPP
7The research and education for plant renewable sources industry at STU in last period (2013 – 2019) / Výskum a vzdelávanie pre priemysel na báze obnoviteľných rastliných zdrojov na STU v Bratislave od roku 2013 do 2020Katarína Vizárová 14:55 - 15:15WPP
8Sustainable and feasible forest-based added value material solutions / Udržateľné a uskutočniteľné riešenia pre materiály na báze dreva s vyššou pridanou hodnotouKatariina Torvinen 15:15 - 15:35WPP
9A-recovery+ chemical recovery concept / A-Regenerácia - Koncept regenerácie chemikálií.Pauliina Sjögård 15:35 - 15:55WPP
10Introduction of biodegradable polymeric materials in the production of printing plates /Úvod do biodegradovateľných polymérnych materiálov vo výrobe tlačových platníSanja Mahović Poljaček 15:55 - 16:20PA
11Megatrendy výroby potláčaných obalových materiálov v Európe / Megatrends in the field of printed packaging materials in EuropeKlaudia Maňúrová 16:20 - 16:45PA
12Využitie plazmou redukovaných grafén oxidových elektród v aplikáciách tlačenej elektroniky / Application of plasma-reduced graphene oxide electrodes in printed electronicsPavol Gemeiner 16:45 - 17:05PA
27.Október, 2020
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1Industrial View on Advances and Examples of Biorefinery Research and Education in Austria / Priemyselný pohľad na výhody a príklady biorafinačného výskumu a vzdelávania v RakúskuJohannes Leitner 9:00 - 9:20WPP
2Vplyv oblečenia pap. stroja na výrobnosť a spotrebu energie / Paper machine clothing – energy savings on paper machine in real time.Ladislav Vargic 9:20 -9:40WPP
3The Improving of Paper Web CD Profile by Using Actuators / Zlepšenie papiera v CD profile použitím ActuatorsJukka Ahlstedt 9:40 - 10:20WPP
4Změna zaklížení papíru v čase, definované hodnotou Cobb60 / The paper sizing changes in Cobb60 in timeFilip Škrobák 10:20 - 10:40WPP
5Prestávka10:40 - 10:50Prezentácie sponozorov
6Materiálový tisk sensorů a funkčních vrstev / Material printing of sensors and functional layersMichal Veselý 10:50 - 11:15PA
7tesa® CaRes – inovatívne pásky v papierenskom a polygrafickom priemysle / tesa® CaRes – innovative tapes in the paper and printing industryKarol Vaško 11:15 - 11:40PA
8Tlačené hybridné solárne články / Printed hybrid solar cellsMatej Hvojník 11:40 - 12:00PA
9Prestávka12:00 - 13:40Prezentácie sponzorov
10Chemické zloženie, termické správanie sa lignínov a ich aplikácie / Chemical Composition, Thermal Behavior of Kraft Lignins and their applicationsRichard Nadányi 13:40 - 14:00WPP
11Služby PTS / Papiertechnische ServiceJoerg Hempel 14:00 - 14:20WPP
12Conservation of Cellulose-based Cultural Heritage using Trimethylsilyl Cellulose Stabilized Carbonate and Hydroxide Nanoparticles / Konzervácia kultúrneho dedičstva na báze celulózy použitím trimethylsilil celulózy stabilizovaný karbonátom a hydroxidovými nano časticamiTamilselvan Mohan 14:20 - 14:40WPP
13Deacidification of library paper / Deacidifikácia knižničných papierovDoris Bračič 14:40 - 15:00 WPP
14Nové prístupy k hodnoteniu efektivity deacidifikačných procesov / New possibilities for evaluation of deacidification processesIzabela Vajová 15:00 - 15:20WPP
15Ukončenie konferencie / Closing the conference15:20 - 15:40